Ελληνιστικός τάφος

Ένας κρυμμένος θησαυρός

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ της οδού Τροίας 1 είναι μνημειακός μακεδονικού τύπου τάφος που χρησιμοποιήθηκε από τις τελευταίες δεκαετίες του 3ου έως τα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα. Αποτελείται από κτιστό κλιμακωτό «δρόμο», προθάλαμο και νεκρικό θάλαμο. Στον προθάλαμο σώζει σημαντικές τοιχογραφίες με μίμηση της τοιχοδομίας, βούκρανα και εξάφυλλους ρόδακες. Στον νεκρικό θάλαμο διατηρούνται τρεις κτιστές σαρκοφάγοι. Από τα ευρήματα του τάφου (νομίσματα, κοσμήματα, αγγεία) επιβεβαιώνεται η σχέση της Δράμας με τον υπόλοιπο ελληνιστικό κόσμο.
Ευρισκόμενο στην περιοχή Varos (λέξη ουγγρική που σημαίνει κωμόπολη, προάστιο) είχε προσελκύσει εδώ και αιώνες το ενδιαφέρον των αρχαίων Ηδωνών, των Ρωμαίων, των Βυζαντινών, αλλά και των Τούρκων λόγω κλίματός του αποκαλύφθηκε τυχαία τον Απρίλιο του 1976 κατά την εκσκαφή θεμελίων για την ανέγερση οικοδομής. Δυστυχώς κατά την είσοδο αρχαιολόγων στο χώρο του μνημείου αποκαλύφθηκε ότι είχε συληθεί σε ανύποπτο χρόνο. Παρά ταύτα τα εναπομείναντα κτερίσματα μιλούν εύγλωττα για τη σπουδαία σημασία του για τον τοπικό πολιτισμό και την οικονομία του. Για κάποιο διάστημα μετά την συντήρησή του κατέστη προσβάσιμο. Είναι επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης με το Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας.

Δείτε επίσης

X