Καπναποθήκη Αθανασοπούλου

Βρίσκεται στην οδό Περδίκκα 17 και Νίκης, και είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Είναι τυπική κατασκευή της περιόδου της τουρκοκρατίας με νεοκλασικά επιμέρους στοιχεία, δομημένη από πέτρα και ξύλο. Το 1904 η καπναποθήκη ανήκε στον Βασίλειο Γρηγοριάδη. Χρησιμοποιήθηκε για τη επεξεργασία καπνού περίπου ως τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Σήμερα είναι εγκαταλελειμμένη και έκθετη στη φθορά του χρόνου και των καιρικών συνθηκών

Δείτε επίσης

X